Glæden ved livet er vel noget de fleste søger.

De stiftende brødreI dagligdagen møder vi imidlertid ofte hændelser og indtryk der dæmper glæden.
Lige sådan har det været for mennesker igennem alle tider. Og ligesådan var det for over 100 år siden, da en lille gruppe mænd i 1893 samledes efter at have læst en annonce i avisen.
Og allerede den 29 Jan. 1894 stiftedes logen som dengang bar navnet Dansk Arbejder Loge.
Man kan vel spørge sig selv hvorfor navnet blev dette, men sikkert er det, at vore stiftere ønskede at samle folk der var lige af sind, uden at skele til deres positioner i samfundet.

Hvorfor da en Loge, og ikke en klub eller anden forsamling?
Nok fordi logen kendetegnes ved at dens medlemmer stræber efter et etisk mål. Et mål der kan skabe livsglæde.

Sådanne mål kan man naturligvis også søge igennem klubarbejde, men hvor klubber og foreninger har en stræben efter at samles om aktivitet eller hobby, så er logens mål at hver enkelt broder stræber imod at blive et bedre led i det fælles venskab, ikke blot her og nu, men for livet.

Kan dette da ikke nås blot ved at mødes over en kop kaffe, kunne man spørge, og umiddelbart ville det måske også lyde rigtigt. Forskellen er blot at hvor kaffesnakken rækker nogle uger eller måneder tilbage og frem i tiden, så bestræber brødrene sig i logearbejdet, på at række længere, - mere end 100 år tilbage i tiden strækker vore traditioner sig, vore ceremonier og vort grundlag, i vort daglige arbejde stoler vi på at det vi skaber i dag skal kunne stå meget længe.

Der er således tale om at arbejde med tradition. Ikke sådan at vi ikke lever i nuet, men sådan at vi bevarer den etik og moral der danner basis for hele vort samfund.
Ikke mindst i denne tid, hvor alt i vor hverdag skal være »omstillingsparat«, så ser logens medlemmer på en udvikling med stor vidde. Traditionerne viser os hvordan man gjorde for over 100 år siden, og da vi regner med fortsat eksistens i mange år endnu, så peger vore planer fremad mod kommende århundreder. ændringer og omstilling sker her med omtanke, med horisont.


Dette rejser jo naturligvis en række spørgsmål der i sig selv er svære.

Den tilslørede dameAlle oplever gennem livet, svære valg. På arbejdet og i privatlivet. Valg, der ikke giver sig selv, men som kan være for livet.
Hvordan håndterer man sådanne valg? Hvordan sikrer man sig, at man kan se sig selv i spejlet og sine børn i øjnene. Rigtig svære valg er oftest etiske dilemmaer. Skal hensynet til mine medarbejdere gå forud for hensynet til mig selv? Skal hensynet til gruppen gå forud for hensynet til den enkelte? Skal min livsglæde gå forud for de andres glæde? Hvad er så afgørende for mig, at jeg må gøre det, på trods af prisen? Spørgsmål af den karakter kommer sjældent alene. De hober sig op, og filtrer sig ind i hinanden. Hvilke redskaber skal man bruge for at løse den etiske knude?

Også her er logen et sted at søge råd. Hos gode brødre, på hvis tavshed man kan stole, kan etiske situationer vendes og gode råd blandes med indsigt.
Alt sammen med fokus på at bevare et godt sindelag og en stor livsglæde.