DANSK BRODER ORDENs LogoOrdenens formål

DANSK BRODER ORDEN søger gennem logearbejdet at bibringe medlemmerne, der kaldes brødre, en række gode tanker og livsværdier. Endvidere prøver Ordenen at belære brødrene om livets forgængelighed, om værdien af kærlighed, næstekærlighed, sandhed, tolerance og broderlighed, så der udvikles en ægte broderskabsfølelse blandt brødrene.

Disse mål arbejdes der for gennem et seriøst arbejde ved ugentlige logemøder. Dette arbejde sker ved brug af instruktioner, symboler, ceremonier og ritualer, som brødrene gradvist får kendskab til.

Da logearbejdet altid udføres i fred og fordragelighed, udelukker DANSK BRODER ORDEN al tale om politik og religion, ligesom Ordenen heller ikke spørger en broder om hans tilhørsforhold til disse ting.


Den tilslørede dameOrdenens formål og arbejde ville jo blot være en tom skal, hvis disse begreber ikke var forbundet til det materielle. Derfor er en af DANSK BRODER ORDENs største opgaver da også ved sygdom, dødsfald samt under forskellige vanskelige forhold i livet at støtte med råd og dåd i så stort et omfang, som det er muligt.

Endvidere har DANSK BRODER ORDEN oprettet et fond, der yder støtte til humanitære formål i den udstrækning, som fondets midler tillader.

At være broder i DANSK BRODER ORDEN medfører et fællesskab med værdifulde muligheder og virkelige glæder. Naturligvis kan der forekomme skuffelser, idet brødrene er mennesker behæftet med skrøbeligheder og fejl som alle andre, men vi bestræber os på at fremelske det gode, som findes i ethvert menneske.

Ved at deltage i det logearbejde, der udføres i DANSK BRODER ORDEN, vil man opnå en menneskelig udvikling og en positiv livsstil. Man vil også få en væsentlig del i den kraft, der ligger i et stort og broderligt fællesskab.