K.E.A. Vennervald
DANSK BRODER ORDENS
stifter
K. E. A. Vennervald

Ordenens historie

DANSK BRODER ORDEN blev oprettet på et frimurerisk grundlag den 29. januar 1894 i København af en kreds af mænd, som repræsenterede vidt forskellige livsholdninger, men som var fælles om ønsket om at stifte den Orden, der i dag bærer navnet DANSK BRODER ORDEN.

Det, der førte disse mænd sammen, var ønsket om at skabe et samfund, en verden for sig, hvorfra det daglige livs tummel og ufred var lukket ude, og hvor der kun kaldtes på det, der er sundt og godt i mennesket.

Broderskab, fællesskab og tryghed var fundamentet og de bærende elementer, da Ordenen i 1894 under navnet DANSK ARBEJDER LOGE blev stiftet. I 1964 blev navnet ændret til DANSK BRODER ORDEN.


Den første logebygning
Logens bygning fra 1925

For at få en forestilling om DANSK BRODER ORDENs betydning i det moderne samfund, er det nødvendigt at kaste et blik tilbage og se på, hvordan det samfundsbillede, som Ordenen har skullet fungere i og tilpasse sig, har udviklet sig gennem de nu godt 100 år.

Da Ordenen blev stiftet, var de bærende elementer i samfundet i stærkere grad end i dag hjemmet og familien, arbejdspladsen og det nære samfund, som familien havde rod i. Her udfoldede den enkelte sig i samhørighed med sine omgivelser, både materielt og åndeligt.


K.E.A. Vennervald
Logerådet på logens kontor i 1897

Skal vi trække en linje til vor egen tid med dens højteknologiske udvikling og den stigende levefod, må vi konstatere, at mennesket er blevet mere rodløst. Hjemmets rolle er ikke den samme.
Mennesker er mere og mere tilbøjelige til at overlade til andre at tage affære, både politisk, økonomisk, materielt og åndeligt. Det moderne samfund har flået menneskets rødder op.

Tilbage står en materialisme, en skepsis og negativ kritik, som tilsammen danner et tomrum. Dette tomrum skal mennesket selv udfylde, og her har DANSK BRODER ORDEN et tilbud til gode danske mænd:

DANSK BRODER ORDEN er stedet, hvor tryghed, glæde, engagement og især familien sættes over alt andet, hvor livsholdningen er at gøre mod andre, hvad du gerne vil, at andre skal gøre mod dig. Vi skal efter bedste evne være med til at hjælpe, hvor vi kan, og vi skal fortsat arbejde frem mod det mål, der altid har stået lysende klart foran os: At forædle og forbedre det enkelte menneske.

DANSK BRODER ORDEN er i dag repræsenteret i 17 byer og har ca. 1.200 medlemmer.