DANSK BRODER ORDEN er en moderne Loge.

Når talen falder på Loger og Ordener, så vil mange forestille sig gamle tankegange, teaktræ's paneler og dokumenter på gammelt pergament. Og sådan et billede bestyrkes af mange film, der viser loger og logebrødre som mystiske foretagender i mørke lokaler, kun oplyst af stearinlys.

Men den slags hører til i filmens verden og har ikke meget med en moderne Orden at gøre. For selv om vores historie rækker over 120 år tilbage i tiden, så er DANSK BRODER ORDEN ikke gammeldags.
Vi er en samling mænd, der spænder vidt i vores erhverv, fra unge og til ældre, med erfaring indenfor de fleste områder af vort samfunds opgaver. En erfaring, der i høj grad betyder, at vi følger med det moderne samfund samtidig med, at vi forankrer vores livsglæde og broderskab i vores traditioner.

Kommunikationen imellem Ordenens brødre sker via mobiltelefoner, internettet, digitale databaser, virale medier og i nogle tilfælde naturligvis også klassiske breve.
Denne hjemmeside er en lille del af vores ansigt ud til verden, mens anden information kræver, at man som broder bliver betroet en adgangskode.

DBO Introduktions folder. Vil du vide mere om os så kan vores velkomstfolder være spændende.
Vi uddeler ofte folderen, og sender dig gerne et eksemplar hvis du har lyst.
Men er du mere til net versioner, så klik på linket for at læse den her på skærmen.

Storlogen 2016
DANSK BRODER ORDEN - Storlogen samlet i Greve 2016.

DANSK BRODER ORDEN er at finde i de fleste større byer i Danmark. Logerne, som kaldes arbejdssteder, er steder, hvor tryghed, glæde, engagement og især familien sættes over alt andet.
En gang om året samles storlogens øverste valgte repræsentanter fra vores 17 byer et sted i landet, for at gennemgå emner af fælles interesse for os alle og for at sikre, at vores aktiviteter er tidssvarende.