Logetræet Tryk på fanen D.B.O. Idag for at læse om vores moderne aktiviteter.

DANSK BRODER ORDEN blev oprettet på et frimurerisk grundlag den 29. januar 1894 i København af en kreds af mænd, som repræsenterede vidt forskellige livsholdninger, men som var fælles om ønsket om at stifte den Orden, der i dag bærer navnet
DANSK BRODER ORDEN.

DANSK BRODER ORDEN søger gennem logearbejdet at bibringe medlemmerne, der kaldes brødre, en række gode tanker og livsværdier. Endvidere prøver Ordenen at belære brødrene om livets forgængelighed, om værdien af kærlighed, næstekærlighed, sandhed, tolerance og broderlighed, så der udvikles en ægte broderskabsfølelse blandt brødrene.