DANSK BRODER ORDEN, AalborgDANSK BRODER ORDEN
AALBORG
Vingårdsgade 7

Logen ledes af
Hans Jørgen Clemmensen


Logen i Aalborg blev stiftet den 18. maj 1913. På det tidspunkt stod 16 brødre klar til at stifte logen. Det første år var logearbejdet præget af stor pionerånd, og allerede efter et år kunne logen tælle 22 brødre.

Den Blyindfattede rude
Den blyindfattede rude mod sidegaden

Efter en del år i lejede lokaler besluttede logen i 1936 at købe en grund af Aalborg kommune i det der den gang hed Skolegade - nu Vingårdsgade. Logen opførte her en beboelsesejendom med logelokaler.

Under krigen blev logemøderne i perioder aflyst, men følelsen af samhørighed voksede og blev af uvurderlig betydning for logen. For at undgå at besættelsesmagten overtog lokalerne, blev der oprettet sanitetsstation i logen samt opbevaring af bl.a. båremateriel i kælderen. Logens liv og styrke blev ikke svækket i de fem krigsår. Tværtimod. i perioden omkring krigsårene og årene efter optog logen i Aalborg ikke mindre end 78 nye brødre.

I 50-året for logens oprettelse startede første etape af en udvidelse af logelokalerne. Denne udvidelse omfattede bl.a. indretning af to opholdslokaler og senere nye køkken-faciliteter og toiletter.

Stuen hos D:B:O: i Aalborg
Logens hyggelige stue,
med museumsmontrene i baggrunden

Centrum for de ugentlige rituelle møder og handlinger er Logesalen, som på landets 17 Loger er opbygget funktionelt ensartet, således at oplevelsen af et møde ved besøg hos hinanden er den samme for brødrene, hvor end mødet foregår.

Der er mødeaftener hver mandag aften kl. 19.30 i perioderne 1. januar - 1. maj, og 1. september - 1. december. Efter mødet samles man omkring et dækket bord, som afrundes med kaffe. Aftenen slutter kl. 24.00, hvor Logen lukkes.

Der er en velfungerende dameklub for vore damer og enker, der mødes en gang om måneden til forskellige arrangementer.

Brødre i seniorklubben
Det festlige lokale dækket op til spisning

Ligeledes findes der en seniorklub for vore pensionister og efterlønnere, som mødes hver onsdag formiddag til hyggeligt samvær.

Logens råd
Logen ledes af "Logens råd.Ønskes yderligere oplysninger om Logen i Aalborg kontaktes:

DANSK BRODER ORDEN
Hans Jørgen Clemmensen

Tlf. 24 22 55 45