AARHUS
Enghavevej 18
8260 Viby J.
Tlf.: 22 80 68 09

Logen ledes af
Thorleif Bundgaard

Logemøder afholdes
tirsdag kl. 19:00
fra september til maj


Arbejdssted Aarhus historie
Logen i Aarhus, er landets næstældste og blev oprettet den 13. juli 1894. Efter oprettelsen af logen i København opstod ret hurtigt tanken om, at etablere et Arbejdssted i Jylland. Mulighederne blev undersøgt i de tre jyske byer, Aarhus, Aalborg og Esbjerg.
Interessen var tilsyneladende størst i den jyske hovedsted, og efter et stort forarbejde blev stiftelsesdagen berammet til den 13. juli 1894. Afdøde bror H.E.M.Jensen beskriver hændelsen således: »En sommeraften, hvor lune vinde trækker blidt gennem Aarhus´s gader, ser man forskellige gæve borgermænd vandre gennem den aftenstille by, og turen gælder et særligt vigtigt mål«.
Logens stifter, bror Vennervald, var til stede for at være behjælpelig med indsættelsen af den første ledende mester, buntmager Hans Hald.

De stiftende brødre i Aarhus Det første logehjem blev Forsamlingsbygningen i Østergade 39, hvor lokalerne tidligere var benyttet af en religiøs sekt. Dette var ikke de mest hensigtsmæssige lokaler, men man affandt sig dog med dem, og allerede efter et par år var broderantallet oppe på 106, hvorfor man trods en ringe egenkapital besluttede sig for at erhverve ejendommen på hjørnet af Nørregade og Hjelmensgade til den anseelige sum af kr. 60.000. Bygningen blev renoveret og ombygget og ved indvielsen i maj 1898 stod den til det dobbelt i værdi.
Det var imidlertid hårde økonomiske tider og på trods af mange påfund, valgte man i 1906 at sælge den del af bygningen, som vendte mod Nørregade.

Første verdenskrig betød også indkaldelser af mange brødre og det tyndede ud ved møderne.
Krigen betød også økonomiske problemer, så arbejdsstedet i Aarhus valgte at sælge ejendommen i 1917 og flytte til lejede lokaler i Vestergade 48. Her afholdt arbejdssted Aarhus sit 25 års jubilæum.
I en kort periode fra 1927 -1928 var Guldsmedgade 34 hjemsted for logens møder, men da rammerne ikke var de ideelle, flyttede logen igen i 1928 adresse til den mere egnede restaurant »Palæ« på Skolebakken, som blev adressen frem til 1933.
I denne periode forsøgte man i logen, via arbejdssted Aarhus, at etablere nye arbejdssteder i Jylland, i byerne Viborg, Silkeborg, Vejle og Esbjerg, men der var tilsyneladende ikke grobund endnu.

Pladsforholdene blev for trange på »Palæ«, og arbejdssted Aarhus flyttede igen. Først til Hotel Skandinavien på Skt. Clemens Torv og efterfølgende til lokalerne på Grand i M. P. Bruuns Gade.
Tankerne om fod under eget bord var ikke glemte, og i 1936 gik drømmen i opfyldelse, idet logen erhvervede en stor villa beliggende i Nørre Alle 44 A.
Indvielsen blev nu en fest, der gav genlyd. Ikke færre end 110 brødre med damer deltog. og i 1941 var arbejdssted Aarhus rammen om det samlede storloge møde, som på trods af krigen forløb planmæssigt.

Logerådet Aarhus 2015
Logerådet Aarhus 2015

Det at besidde eget logehjem var en betragtelig økonomisk belastning, men brødrene viste ved deres offervilje, at det var vigtigt at have foden under eget tag. Følelserne for at eje fik brødrene til at stå sammen i en svær økonomisk tid. Lykken blev dog kun kort, idet besættelsesmagten overtog ejendommen i 1943, hvorefter brødrene var henviste til lejede lokaler hos »Serapion ordenen« på Kystvejen 7. Her blev logens 50 års jubilæum fejret i 1944, og havde adresse frem til 1973 hvor logen blev opsagt og igen måtte trække teltpælene op. Det blev til et lejemål i »Odd. Fellow Ordenens« tidligere lokaler i Christiansgade gennem de næste tre år.

Endnu engang begyndte man at overveje køb af eget logehjem og marts 1976 kunne flittige brødre tørre sveden af panden, idet de havde skabt det nuværende logehjem på Enghavevej 18, ombygget fra en tidligere møbelfabrik. Også dameklubben havde en stor andel i dette arbejde med syning, rengøring og meget mere.
I 1993 fik logebygningen tilføjet nye kvadratmeter og mere moderne køkkenfaciliteter og i 2002 gennemgik bygningen endnu en gennemgribende renovering samt ny møblering af såvel for- som festlokale.


Vi er en livsbekræftende og fremadstræbende loge, der hver tirsdag kl. 19.00 mødes i vores
logebygning, Enghavevej 18, Viby J.

Aftenen indledes med ca. 1½ times møde i vores meget smukke logesal på 1.sal, hvor der arbejdes efter DANSK BRODER ORDEN´s ceremonier og ritualer.
Broderskab, fællesskab og tryghed er fundamentet og de bærende elementer i vor Orden.

Efter mødet i logesalen er der broderligt og venskabeligt samvær i vores hyggelige selskabslokaler.

Udover vore almindelige logeaftener afholder vi gennem året diverse andre arrangementer som f.eks. sammenkomster, hvor vore hustruer deltager. Vi har bl.a. foredrag med eksterne foredragsholdere, virksomhedsbesøg, andespil og mindst en fest om året samt juletræ for børnene m.m.
Desuden afholder vi fugleskydning for brødrene i november måned.

Logens seniorklub, for brødre og enker, mødes tre gange i forårssæsonen og tre gange i efterårssæsonen til kaffe, hyggeligt samvær, fællessang og andre festlige indslag.

Der afholdes med jævne mellemrum uforpligtende gæsteaftener i logen, hvor mænd, og deres ægtefælle med interesse for logen indbydes. Her gives orientering og besvares spørgsmål omkring logen og dens arbejde, og vores logesal fremvises.

I forbindelse med logen er der oprettet en Dameklub, som har til formål at formidle venskab mellem brødrenes hustruer. Dameklubben arbejder selvstændigt og er på ingen måde underlagt ordenens ceremonier og ritualer.
Damerne samles en gang om måneden i logens selskabslokaler, hvor man hygger sig sammen og sammenkomsterne indledes ofte med et foredrag.

Ønsker du flere oplysninger om
DANSK BRODER ORDEN, benyt venligst menupunktet »Kontakt Ordenen«

Eller kontakt vores Ledende Mester:
Thorleif Bundgaard,
Tlf.nr. 22 80 68 09