FREDERIKSHAVN
Hobrogade 1a
9900 Frederikshavn

Logen ledes af
Poul Bjarne Raunstrup
Lærkevej 10
9870 Sindal


Logen i Frederikshavn blev stiftet den 21. maj 1977 med 22 engagerede brødre.

Idéen til, at der skulle arbejdes på at få oprettet en Loge i Vendsyssel, kom fra en logebroder i Randers. Han fik samlet en kreds af interesserede mænd, der gik ind for tanken om en Loge i Frederikshavn.

Den 17. september 1974 blev det første møde afholdt i restaurant Møllehuset, og på dette møde gav DANSK BRODER ORDEN's øverste ledelse en meget fyldestgørende orientering om Ordenen. Deltagerne fik noget at tænke over, og i løbet af kort tid ansøgte 4 om optagelse i Logen.

Logen i Aalborg skulle stå for optagelserne og være moderloge, og allerede efter et par år var kredsen blevet så stor, at vi begyndte at søge egnede lokaler i Frederikshavn. Dem fandt vi på Parallelvej, og ved årsskiftet 1976/77 lejede Logen sig ind. Der blev travlt med anskaffelse af inventar og indretning, for vi havde besluttet, at Logelokalerne skulle indvies den 26. januar 1977.

På stiftelsesdagen den 21. maj 1977 var der optaget ikke færre end 22 mænd, og med hjælp af 2 brødre fra Logen i Aalborg, blev Logen i Frederikshavn nu en selvstændig Loge.

Huslejen på Parallelvej blev efterhånden for stor, og vi fandt nye og velegnede lokaler på Hjørringvej, hvor huslejen var overkommelig for en nystartet Loge.

I 1979 var Logen i Frederikshavn blevet så stor, at de 2 »udlånte« logebrødre fra Logen i Aalborg kunne vende tilbage, og i slutningen af 1982 talte skaren af logebrødre i Frederikshavn 39 medlemmer.

Vi begyndte nu at se efter eget hus, og valget faldt på Hobrogade 1a, hvor Logen i øvrigt stadig har til huse.

Indvielsen af dette hus til logebrug fandt sted den 10. oktober 1986 efter en stor, frivillig og ulønnet arbejdsindsats.

I dag går det roligt og stabilt for Logen her i Frederikshavn, hvor der er en jævn tilgang af mænd, der mødes hver tirsdag kl. 20.00, hvor der startes med ca. 1,5 times møde efterfulgt af spisning og hyggeligt samvær.

Yderligere oplysninger om vor indre og ydre forhold kan rekvireres ved henvendelse under menupunktet »Kontakt Ordenen«.

Herunder ses det nuværende logeråd:

Logeråd Bagerste række fra venstre:
Jens Ove Steffensen - Jørgen Steen - Jess Anton Blaameier - Frank Rom Jensen - Kurt Hollensberg

Midterste række fra venstre:
Steen Jensen - Hans Peter Jepsen - Niels Peter Olsen - Palle Bent Nielsen - Jørgen Andersen

Forreste række fra venstre:
Jens Borup - Søren Selsmark-Larsen - Poul Bjarne Raunstrup - Jan Nørtved Andreassen