GREVE
Karlslunde landevej 24
2670 Greve

Logen ledes af
Claus Larsen
Aspegården 28

2670 Greve
Tlf: 28302814
e-mail LM@DBOgreve.dk

Logemøder afholdes torsdag kl. 19:30


Logen i Greve er stiftet den 21. november 1992 under DANSK BRODER ORDEN og er en af de yngste loger i vor Orden.
Oprettelsen af en loge kræver lang forberedelsestid, hvor der bruges mange kræfter på først, at definere og derefter løse de mange opgaver der dukker op efter beslutningen om, at centrere udviklingsaktiviteterne i et bestemt område. Logen i Greve fik ikke navn før langt hen i udviklingsprocessen. I nogle år henvistes til »logen på sydkysten« og først i den allersidste fase besluttede man, at netop Greve kommune blev hjemstedet.

At blive optaget i DANSK BRODER ORDEN tager tid, idet vi har en fast procedure som ikke fraviges. Hvert år afholdes flere orienteringsaftener, hvor man efter aftale kan gæste vor loge.
Logemøder afholdes hver torsdag kl. 19:30
Logen holder sommerferie fra maj til september, juleferie i december.

Yderligere oplysninger om vore indre og ydre forhold kan rekvireres ved henvendelse under menupunktet »Kontakt Ordenen«.