HELSINGE
Enebærvej 3
3200 Helsinge

Logen ledes af
Lars Lützhøft
Kagerupbakken 2
3200 Helsinge

Tlf. 48798701 / 40564723


DANSK BRODER ORDEN er stiftet i år 1894, af en samling gode danske mænd i mange forskellige livsstillinger og med K.E.A. Vennervald i spidsen.
Logen bygger på et frimurerisk grundlag.

DANSK BRODER ORDEN i Helsinge er den 14. ud af 17 loger, eller arbejdssteder – som logerne kaldes. Logen er beliggende på Enebærvej 3, og ejes af brødrene i fællesskab.

Helsingeudvalget
 Helsingeudvalget 1981

 Ø.V. Frode Overgaard, Willy Watson, Jens Overgaard
 N.V. Niels Timmermann, Palle Vester

Logen i Helsinge er stiftet den 5. oktober 1985 på baggrund af logen i Helsingør. Tilbage i 70´erne var der flere brødre – som medlemmerne kaldes - i Helsingørlogen, som boede i Helsingeområdet, hvorfor tanken om at stifte en loge i Helsinge skabtes. Der blev nedsat et Helsingeudvalg bestående af Frode Overgaard, Willy Watson, Jens Overgaard, Niels Timmermann og Palle Vester.
Det tog dog flere år end forventet, at få skabt det endelige grundlag for at etablere logen i Helsinge.

Først den 5. oktober 1985, kunne man holde stiftende møde på Bymose Hegn. Selve logen blev indviet den efterfølgende dag.


Stormester Frode Overgaard og Ledende mester Willy Watson
 Stormester Frode Overgaard og
  Ledende Mester Willy Watson

Logens første Ledende Mester blev broder Willy Watson, som på dagen kunne plante logens symbol – et egetræ – i logens have. Den er den eneste loge i landet, som på stiftelsesdagen plantede et egetræ, og træet trives fortsat og er symbol på det gode virke blandt brødrene.

Logens formål er at hjælpe og støtte brødrene og deres familier, hvor hvor der måtte opstå behov, ligesom der ved forskellige lejligheder også støttes eksterne formål.

Brødrene mødes hver torsdag aften i perioden september til maj. På møderne arbejdes med det etiske og humanitære i tilværelsen, ligesom der arbejdes på at udvikle et godt venskab, lære om livet og fremme gode livsværdier.

Logen ledes af et logeråd (bestyrelse) hvis medlemmer vælges for to år ad gangen. Formanden – og leder af logen - er den til enhver tid valgte Ledende Mester.

Alle kan blive optaget i logen, såfremt man er en hæderlig og uberygtet mand, med dansk statsborgerskab og helst fyldt 25 år. Man optages som Lærling og vokser gennem graderne til Svend og Mester.


Tegning af logebygningen
 Logebygningen tegnet af Broder Niels Timmermann 1985

I oktober 2010 har logen holdt 25 års stiftelsesdag (jubilæum) og samme år har logebygningen indvendig gennemgået en større renovering – af logebrødrene, og senere er der lagt nyt tag.

Udover logemøderne afholder logen, sine meget højtidelige og festlige logefester. Året igennem afholdes der forskellige fælles arrangementer.

Logen i Helsinge er kendetegnet ved et meget stort engagement og stort sammenhold og venskab brødrene og deres familier imellem.

Mange arrangementer er åbne for familie, venner og bekendte.

Logen holder kontakt til afdøde brødres enker, som også er deltagere ved forskellige arrangementer, ligesom de hvert år i december besøges med en højt værdsat julekurv. Også i december lægger brødrene kranse på afdøde brødres grave.

Logen i Helsinge har desuden en dameklub der mødes 4-5 gange om året.