HORSENS
Gasvej 1
8700 Horsens

Logen ledes af
Ole Nielsen
Bechsmindevej 18
8700 Horsens
Tlf. 24 69 41 22

Logemøder afholdes onsdag kl. 19:30
fra sidste onsdag i august til midt i maj


I 1902 var der nogle mænd i Horsens, der fik den tanke, at der skulle oprettes en Loge under DANSK BRODER ORDEN. Disse mænd søgte optagelse i Ordenen i Aarhus, og de fik her den første vejledning i Ordenens arbejde, man kunne så, efter at have holdt nogle sammenkomster og fået forbindelse med flere mænd, som kunne anses for egnede som brødre, skride til oprettelse af en Loge i Horsens.
Logen i Horsens blev oprettet den 25. januar 1903. Logen i Horsens er landets tredje ældste Loge under DANSK BRODER ORDEN.

DANSK BRODER ORDEN i Horsens har nu eksisteret i over 112 år. I disse år har brødre mødtes i vor Loge for at samles om vor Orden - DANSK BRODER ORDEN. Gode mænd er blevet optaget og haft et livslangt broderskab, og nye har altid været villige til at tage arven op og føre vor Loge videre. Grundlaget er sammenhold og broderskab under devisen til gavn og glæde for hinanden.

Indgang Efter Logen i Horsens blev oprettet i 1903 blev møderne afholdt på forskellige hoteller i byen, hvilket i længden var uholdbart. I 1931 accepterede brødrene et tilbud fra Broder Bernhardt Peter-sen om køb af ejendommen Gasvej 1 for kr. 26.500,00 og efter endt ombygning blev Logebygningen indviet den 13. marts 1932, Ejendommen er bygget i 1890 af arkitekt Estrup for landsretssag-fører Chr. Danjelsen. I 1955 blev vor Logebygning udvidet med en stor tilbygning, hvori der blev indrettet en Logesal.

Vi er en livsbekræftende og fremadstræbende Loge, hvor mænd fra alle samfundslag og i mange aldersgrupper, hver onsdag kl. 19.30 mødes i vor Logebygning, Gasvej 1, vi er i dag 63 brødre. Bro-derskab, fællesskab og tryghed er fundamentet og de bærende elementer i vor Orden.

Logeråd

Aftenen indledes med ca. 1½ times møde i vor meget smukke Logesal, hvor der arbejdes efter DANSK BRODER ORDEN´s ceremonier og ritualer, hvori der også indgår sang og musik. Det hele er opbygget ens i landets 17 Loger, således at oplevelsen af et møde ved besøg hos andre af vore Loger er den samme for brødrene.
Efter mødet i Logesalen er der et kammeratligt samvær i vore hyggelige lokaler.

Udover vore almindelige Logeaftener afholder vi gennem året arrangementer som f.eks. sammenkomster, hvor vore hustruer deltager. Vi har bl.a. foredrag med eksterne foredrags­holdere, virksomhedsbesøg, 'fugleskydning', vor årlige Stiftelsesfest i marts måned samt juletræ for børnene m.m.

I forbindelse med Logen er der oprettet en Dameklub, der mødes den første tirsdag i hver måned, Dameklubben har til formål at formidle venskab mellem brødrenes hustruer. Dameklubben arbejder selvstændigt og er på ingen måde underlagt Ordenens ceremonier og ritualer.

Logeråd
Logens Råd i 2015.

For at blive optaget i vor Loge, kræves at du er dansk statsborger, har en pletfri livsførelse, og at du er fyldt 25 år, hvis du kan opfylde disse kriterier, og ønsker flere oplysninger om DANSK BRODER ORDEN, kan du benytte menupunktet »Kontakt Ordenen«, eller du kan kontakte vor
Ledende Mester Ole Nielsen
på tlf. 24 69 41 22.