KOLDING
Olaf Ryesgade 8
6000 Kolding

Logen ledes af
Johnny Samuelsen
tlf. 75 52 60 76


Kimen til oprettelsen af en afdeling af DANSK BRODER ORDEN i Kolding opstod i starten af 1940 hvor Danmark var besat af Tyskland. 3-4 håndværksmestre i Kolding havde givet hinanden håndslag på, at de ville hjælpe hinanden i handel og vandel, samt støtte hverandre i den mørke og triste tid. Nogle Loge Brødre i Vejle, som også var håndværkere, havde hørt om denne lille konstellation i Kolding, og inviterede dem derfor til et møde Vejle, hvor de blev informeret om, hvad DANSK BRODER ORDEN stod for og hvilke formål Ordenen havde.

De stiftende brødre
  De Stiftende Brødre.

Håndværksmestrene fra Kolding blev så meget interesseret i Logetanken, at de senere blev optaget i Logen i Vejle, med det helt klare formål, at øge tilgangen af nye Brødre fra Kolding, så der kunne oprettes en Loge i Kolding. Dette lykkedes og logen i Kolding blev indstiftet den 12. november 1944.

De usikre og urolige tider gav efter indstiftelsen mange problemer og det nye skud på stammen af Loger, som var stiftet i Kolding, førte ind imellem en kummerlig tilværelse selv efter, at der var optaget yderligere Brødre i Kolding. En lille, men trofast kreds hægede dog om Logen og holdt liv i det trods storme og andet uvejr, og det er der grund til at være taknemlige for i dag, hvor Logen i Kolding har et pragtfuldt Logehjem og en god økonomi - og ikke mindst en solid fasttømret Broderskare, som er det største af Ordenens 17 loger med ca. 90 Brødre.

De første 5 år blev logemøderne afholdt på Hotel Kolding, men forholdene blev for trange, og Logen i Kolding købte derfor selv ejendom, villaen på Konstantin Hansens Vej nr. 8 - senere blev gadenavnet ændret til Olaf Ryesgade nr. 8. Her skabte man ved frivillig arbejdskraft fra Brødrenes side et smukt Logehjem i egen bygning.

Broderskaren voksede. Da man købte villaen, var der 38 Brødre i Logen i Kolding. I begyndelsen af 60’erne var tallet vokset til næsten 100, og det var på tide at få gjort noget radikalt ved lokaleforholdene. En Bror, som var arkitekt, leverede tegningerne til en ny Logesal der skulle laves som en tilbygning til den eksisterende mødesal. Håndværkerne blandt Brødrene udførte det meste af arbejdet, for derved at spare på byggeomkostninger. Det var ikke let at få finansieret byggeriet, da kreditforeningerne på dette tidspunkt, var meget tilbageholdne med at yde lån til foreninger, som de betragtede DANSK BRODER ORDEN for at være, så mange af Brødrene medvirkede til finansieringen ved at låne Logen penge.

Der er møde hver tirsdag i perioden ultimo august til medio maj. En typisk Logeaften åbner i vores meget smukke Logesal kl. 19:30, men forinden er mange mødt op en halv til en hel time før for at sludre i de tilstødende lokaler. De rituelle møder varer ca. 1½ time, og kan ikke beskrives men skal opleves personligt, idet ceremonier og ritualer påvirker individuelt, men det er her man modtager Logens etiske budskaber.

Spisesalen
  Spisesalen.

Påklædningen er altid nobel i mørkt habit og til festlige begivenheder bæres smoking. Efter mødet i Logesalen samles Brødrene omkring et dækket bord, hvor der er broderligt og venskabeligt samvær. Aftenens officielle del slutter kl. 23.00 og ved midnatstid lukkes Logen.

Ud over vore almindelige Loge aftener afholder vi gennem året forskellige arrangementer, hvor vore hustruer deltager. Det kan f.eks. være foredrag med eksterne foredragsholdere, kegleaften, virksomhedsbesøg, vor årlige Stiftelsesfest.


Galleristuen
 Galleristuen.

Vore hustruer har oprettet en Dameklub som ikke er en Loge, men en Dameklub som er helt uafhængig af Logen og har det formål at formidle venskab mellem Brødrenes hustruer. Medlemsskabet af Dameklubben er frivillig, og de samles én gang om måneden.

Logens seniorklub, som også er frivillig, mødes ligeledes én gang om måneden hvor Brødre med deres hustruer og vore enker hygger sig sammen med forskellige aktiviteter. De afholder på frivillig basis en årlig udflugt samt en julefrokost.

Der afholdes to gange årligt en såkaldt »gæsteaften« hvor interesserede kan høre nærmere om hvad DANSK BRODER ORDEN er og hvad vi står for.

Ønsker du flere oplysninger om DANSK BRODER ORDEN, kan du benytte menupunktet "kontakt Ordenen", eller du kan kontakte vor Ledende Mester:

Johnny Samuelsen
Tlf. nr. 75 52 60 76