SILKEBORG
Århusvej 21
8600 Silkeborg

Logen ledes af
Lars Møller-Jakobsen
Logemøder afholdes mandage kl. 19.30 - fra september til maj.


Logen i Silkeborg.
Bygningen er erhvervet i 1979, og er af brødrene flere gange blevet ombygget og renoveret.

Den 24. januar 1976 oprettede DANSK BRODER ORDEN sit 12. arbejdssted i Silkeborg.

Med hjælp fra »Storlogen« og »Moderlogen« i Aarhus startede 20 gode mænd kaldet stiftende brødre) den loge, der i dag danner rammen om vort virke her i Silkeborg.
Over 200 brødre og damer fra samtlige øvrige arbejdssteder deltog i den højtidelige indstiftelse.

De indledende møder og logearbejdet foregik i starten på restaurant Skovbakken, hvor Den Danske Frimurer Orden velvilligt stillede deres forlokaler til vor rådighed. Senere flyttede logen til Vestergade 77, men allerede her meldte ønsket sig omegne lokaler, idet der var behov for mere plads, såvel til det egentlige logearbejde, som til forlokaler til spisning o socialt samvær.

Allerede i 1979 var behovet og ønsket så påtrængende at brødrene investerede i den ejendom på Århusvej 21, som i dag er vort logehjem.
Trods anstrengt økonomi, lykkedes det brødrene at få huset renoveret til vort formål. Med en stor frivillig indsats blev huset ombygget og indrettet med en dejlig logesal i kælderen, og i stueetagen blev der indrettet forlokaler, spisesal og køkken. Der var yderligere udlejning af værelser på 1. sal.

I disse dejlige lokaler mødes brødrene hver mandag fra sept. til maj. Ligesom vore hustruer og enker i »Dameklubben« samt vor »Seniorklub« har glæde af vore lokaliteter og den ånd som er basis for vort virke.

Kriteriet for optagelse i vor orden er at man er Dansk statsborger, fyldt 25 år og er »uberygtet«.
Et nyt emne skal foreslås af 2 brødre, og optagelse kan kun finde sted, hvis ingen fra de øvrige loger gør indsigelse, og hjemmet i øvrigt er indforstået hermed.

Introduktionsbrochure samt yderligere information om aktivitet samt eventuel gæsteaften kan fås ved henvendelse til vores: ledende mester Lars Møller-Jakobsen danskbroderorden@mail.dk.