VEJLE
Worsaaesgade 7
7100 Vejle
Tlf.: 26 51 04 49

Logen ledes af
Peter Pedersen

 


Logen i Vejle som er stiftet den 24. maj 1936.

DANSK BRODER ORDEN i Vejle er samlingssted for ca. 50 medlemmer, der i daglig tale benævnes brødre.

Brødrene repræsenterer et meget bredt spektrum af både alder og erhverv i Vejleområdet, og tegner dermed et ganske dækkende billede af dette lokalsamfund.

Logen holder sine møder mandag aften kl.19:30 i efterårssæsonen fra 31. august til 1. december og ligeledes i forårssæsonen fra 2. januar til 15. maj.

Et logemøde består altid af to dele, hvor den ene del finder sted i logesalen, - og den anden del i selskabslokalerne.

Den del af vore møder, som finder sted i logesalen, afvikles efter en fast dagsorden, der er fælles for landets loger, med et indhold, som beskæftiger sig med daglige logemæssige forhold, og som endvidere er reserveret til det såkaldte gradsarbejde. Gradsarbejdet er et forum, hvor den etiske belæring er sat i centrum.

Vestergade 61 Derudover holdes der foredrag med dagsaktuelle informative eller kulturelle emner, af egne eller fremmede foredragsholdere.

Vore møder i logesalen er præget af alvor og værdighed, idet vi finder, at dette er en forudsætning for, at vort logearbejde vil kunne give det udbytte, som Ordenens formål og idealer berettiger til.

Den del af vore møder, som finder sted i selskabslokalerne, er i modsætning hertil præget af det frie og selskabelige samvær, som giver grobund for mangen en god debat, og som i høj grad er udviklende for et tæt og nært kendskab til hinanden. Således ses også mange livsvarige venskaber blive knyttet mellem brødre og deres familier.

Til et logemøde i en broderloge deltager kun mænd, - men ved visse lejligheder som f.eks. festloge, andespild, juletræ m.m. inviteres hustruer og ledsagere også til at deltage.


Vestergade 61 Til DANSK BRODER ORDEN er også knyttet en dameklub, hvor vore hustruer mødes til hyggeligt samvær og forskellige aktiviteter.

Logen har som et af sine formål, at fremelske nogle almengyldige leveregler hos det enkelte medlem, hvilket gøres ved - en tildeling af i alt tre grader, der normalt vil være tildelt inden for halvandet år af et medlemskab.

Påklædning til Logens almindelige møder er mørkt tøj med hvid skjorte og Logeslips. Ved festaftner er påklædningen smoking.

For den interesserede vil der være rig lejlighed til at engagere sig aktivt i Logens arbejde.

For at blive optaget i vor loge, kræves at du er dansk statsborger, har en pletfri vandel og er fyldt 25 år.


Det her nævnte efterlader måske indtil flere ubesvarede spørgsmål. Hvis du derfor vil høre mere om DANSK BRODER ORDEN, er du velkommen til at kontakte

Stormester John Martinussen tlf. 22 69 83 39          Mail aajmartinussen@vindinggaard.dk

Ledende Mester Peter Pedersen tlf. 26 51 04 49       Mail peter42@stofanet.dk