Den tilslørede dameOptagelse i Ordenen

Som brødre optages uberygtede mænd, der er fyldt 25 år, når deres kår er sådanne, at de under almindelige forhold er i stand til at ernære sig selv og familien på en værdig måde.

For at blive optaget i DANSK BRODER ORDEN skal man indstilles af to af Ordenens brødre, og begæringen skal finde sted på en, af Ordenen udleveret blanket.

Der betales en optagelsesafgift, der afhænger af den søgendes alder. Endvidere betales der en månedlig broderskat til Logens økonomiske trivsel. Beløbenes størrelser vil blive oplyst i hvert enkelt tilfælde.


Før en søgende optages i DANSK BRODER ORDEN, aflægger tre af Logens brødre et besøg i vedkommendes hjem, dels for at sætte ham og hans hustru nærmere ind i Ordenens formål, dels for at forvisse sig om, at hustruen er indforstået med, at manden optages i DANSK BRODER ORDEN.

Kommer man efter gennemlæsningen af ovenstående til den opfattelse, at Ordenens mål er noget, man kunne tænke sig at være med til i fællesskab at stile imod, så skal man søge om optagelse i DANSK BRODER ORDEN.